Preskočiť na hlavný obsah

Zavedenie nových colných systémov v druhej polovici roka

BRATISLAVA – 19.02.2024: Finančná správa (FS) upozorňuje obchodnú verejnosť, že sa nemení súčasný stav a postupy v colných systémoch pre vývoz a tranzit. Zavedenie nových colných informačných systémov do prevádzky sa posúva na druhú polovicu roka 2024.

Automatizovaný systém vývozu (AES) a modernizácia nového počítačového tranzitného systému (NCTS P5) mali v súlade s pôvodným projektovým plánom stanovený termín spustenia produkčnej prevádzky 1. apríla 2024. V rámci oboch projektov však aj naďalej pokračuje konformačné testovanie voči Európskej komisii (EK). Je nevyhnutné, aby FS zabezpečila ďalšie aktivity vyplývajúce z národného projektového plánu. Preto prijala rozhodnutie o posune termínu nasadenia projektov do produkčnej prevádzky.

Z uvedených dôvodov došlo k rozdeleniu dátumov. Projekt NCTS P5 má stanovený nový termín nasadenia 1. júla 2024 a projekt AES 14. októbra 2024. Oba uvedené systémy mali byť pôvodne spustené do produkčnej prevádzky 1. decembra 2023. Daný termín bol stanovený pre členské štáty VYKONÁVACÍM ROZHODNUTÍM KOMISIE (EÚ) 2019/2151 z 13. decembra 2019, ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie (CKÚ).

Zo strany EK došlo k vydaniu nového VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA KOMISIE (EÚ) 2023/2879 z 15. decembra 2023. Slovensko by malo po novom pristúpiť k zavedeniu nových colných informačných systémov do prevádzky v druhej polovici roka 2024.  Z pohľadu užívateľa súčasných systémov pre vývoz a tranzit posun termínu neznamená žiadnu zmenu stavu a vykonávaných postupov. Elektronický spôsob komunikácie a rovnako aj obsah jednotlivých colných vyhlásení zostane zachovaný do momentu ukončenia prechodného obdobia.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 297 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(19. 02. 2024)

Archív noviniek