Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Nitrianski colníci v roku 2015 až v 58 prípadoch zakázali predaj tovaru

NITRA– 05.01.2016: V roku 2015 vykonali nitrianski colníci 1 924 kontrol zameraných na správne používanie elektronickej registračnej pokladnice, pričom až v 874 prípadoch zistili porušenie  zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Za zistené porušenia boli udelené pokuty na mieste vo výške 208 646  eur, čo je oproti roku 2014 nárast o viac ako 40 tisíc eur.  

Cieľom kontrol bolo najmä zistiť, či obchodníci riadne evidujú prijaté platby od zákazníkov do elektronických registračných pokladníc a či im následne vydávajú pokladničný doklad, ktorý spĺňa náležitosti podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Výsledky kontrol potvrdili potrebu ich vykonávania, nakoľko oproti roku 2014 prišlo k zvýšeniu počtu zistených porušení zákona o 5%, vo viacerých prípadoch dokonca k opakovaným porušeniam. 

V roku 2015 z 1 924 kontrolovaných prevádzok bolo porušenie zákona zistené v 874 z nich, čo predstavuje 45% z celkového počtu kontrolovaných prevádzok. Za uvedené porušenia boli obchodníkom na mieste uložené pokuty v celkovej výške 208 646 eur, čo je oproti roku 2014 nárast o viac ako 40 tisíc eur, v 27 prípadoch budú porušenia riešené v správnom konaní, kde hrozí porušovateľom pokuta pri najzávažnejšom porušení až do výšky 40 000 eur. V 105 prípadoch bolo zistené opakované porušenie zákona, pri ktorom môže byť uložená pokuta až do výšky 6 600 eur. V 85 prípadoch išlo o druhé porušenie rovnakého ustanovenia zákona, v 20 prípadoch bolo zistené viac ako druhé porušenie rovnakého ustanovenia zákona. V 58 prípadoch zistených porušení bolo predajné miesto označené „Oznámením o zákaze predaja“, v 10 prípadoch bol zaslaný návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia. V jednom prípade colníci zistili porušenia zákazu predaja, kde hrozí porušovateľovi pokuta až do výšky 40 000 eur.   

Najčastejším porušením zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice bolo:

  • nezaevidovanie tržby v registračnej pokladnici,
  • nesprávne pomenovanie tovaru na pokladničnom doklade,
  • rozdiel hotovosti nachádzajúcej sa v pokladnici oproti prehľadovej uzávierke,
  • nesprístupnenie vyobrazenia vzorového pokladničného dokladu

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 200 kB]

(05. 01. 2016)

Archív tlačových správ