Preskočiť na hlavný obsah

Nitrianski colníci zaistili 30 tisíc litrov nafty

NITRA – 25.05.2016: Nitrianski colníci zaistili v rámci kontrolnej činnosti zameranej na nelegálnu prepravu minerálnych olejov viac ako 30 tisíc litrov nafty. Vodič automobilovej cisternovej súpravy predložil nepravé doklady preukazujúce spôsob a pôvod jeho nadobudnutia. Za porušenie daňových predpisov mu hrozí pokuta vo výške 5 855 eur a povinnosť uhradiť spotrebnú daň vo výške takmer 12 000 eur.

Pri kontrole na rýchlostnej ceste R1 smer Beladice – Nitra zastavila hliadka SCÚ Nitra vo večerných hodinách vodiča automobilovej cisternovej súpravy slovenskej imatrikulácie. Vodič na výzvu colníkov predložil doklady preukazujúce spôsob a pôvod nadobudnutia prepravovaného tovaru, pričom kontrolou týchto dokladov sa preukázalo, že doklady sú falošné a nevzťahujú sa na prepravovaný tovar resp. doklady sa týkali prepravy iného minerálneho oleja z roku 2013. Hliadka nitrianskych colníkov po týchto zisteniach viac ako 30 tisíc litrov minerálneho oleja zaistila a následne začala vykonávať ďalšie procesné úkony. Na základe preverovania pravdivosti predložených dokladov bolo tiež zistené, že ani skutočné množstvo prepravovaného minerálneho oleja nebolo rovnaké, ako deklaroval vodič a ním predložené doklady.

Nakoľko vodič nevedel riadne preukázať spôsob a pôvod nadobudnutia minerálneho oleja (motorovej nafty) a predložiť k nemu relevantné doklady, a taktiež nevedel preukázať, či z takto nadobudnutého minerálneho oleja bola odvedená spotrebná daň, hrozí mu pokuta vo výške 5 855 eur a povinnosť zaplatiť uniknutú spotrebnú daň, ktorej výška bola vyčíslená na takmer 12 000 eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 199 kB; nové okno]

(25. 05. 2016)

Archív noviniek