Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Nitrianski colníci sa minulý rok činili

NITRA – 14.01.2019: Nitrianski colníci v roku 2018 vybrali na cle, DPH a spotrebných daniach takmer 500  miliónov eur. Okrem množstva vykonaných kontrol a zistených porušení predpisov odhalili aj prepravu 19 nelegálnych migrantov pri hraničnom priechode Šahy.  

Finančná správa prostredníctvom Colného úradu Nitra v roku 2018 odviedla do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a do rozpočtu EÚ takmer 500 miliónov eur (498 913 375, 25 eur). Túto sumu tvorilo viac ako 6 miliónov eur cla, 322,7 milióna eur DPH a 170 miliónov eur spotrebných daní. Ide o finančné prostriedky, ktoré sú určené do štátneho rozpočtu SR a časť z nich, 80 % z cla, do rozpočtu EÚ. 

V roku 2018 prerokovali nitrianski colníci viac ako 30 000 zásielok pri dovoze tovaru z tretích krajín, pričom občania a firmy podali 23 084 colných vyhlásení s 73 799 tovarovými položkami. Počet zásielok tovaru vyvážaného mimo EÚ, ktorými sa Colný úrad Nitra zaoberal, bol 21 861 colných vyhlásení, v rámci ktorých bolo deklarovaných 41 446 tovarových položiek. Do režimu tranzit colníci prepustili 1 105 zásielok. 

V súvislosti s colným dohľadom a daňovým dozorom sme počas roka zaistili alebo zabezpečili tovar v celkovej hodnote viac ako 35 tisíc eur, okrem iného:

  • 8 700 cigariet,
  • 1 234 l liehu,
  • 2 750 ks napodobenín tovaru - „fejkov“. 

V piatich prípadoch nitrianski colníci odhalili nezákonnú prepravu a držbu drog (marihuana, metanfetamín, efedrin), z dôvodu vecnej príslušnosti boli všetky prípady postúpené príslušníkom PZ SR. V rámci správy spotrebných daní bolo vykonávaných viac ako 300 daňových kontrol a viac ako 2 000 miestnych zisťovaní, taktiež bolo vykonaných viac ako 650 kontrol zameraných na dodržiavanie zákona o ERP, pri ktorých boli udelené pokuty na mieste vo výške 134 996 eur. V troch prípadoch elektronickú registračnú pokladnicu aj zaistili. 

V roku 2018 vykonali nitrianski colníci aj 2 219 cestných kontrol, počas ktorých preverili viac ako 15 400  motorových vozidiel. Špeciálne skenery, detekčné prístroje a iná špeciálna technika bola použitá pri takmer  20 000 kontrolách. V rámci spolupráce s políciou, SOI, ŠVaPS, IŽP či inými orgánmi štátneho dohľadu, sa jednotlivé útvary colného úradu zúčastnili na 52 spoločných kontrolných akciách. Počas kontrol boli udelené pokuty v blokovom konaní vo výške viac ako 20 000 eur. Za porušenia colných a daňových predpisov udelili colníci z nitrianskeho colného úradu v roku 2018 pokuty v správnom konaní vo výške viac ako 67 000 eur, v rámci exekúcie vymohli viac ako 233 000 eur a pri výkone kontrol po prepustení tovaru dovymerali colný dlh a DPH vo výške takmer 22 000 eur.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 481 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(14. 01. 2019)

Archív noviniek