Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 10

Nitrianski colníci vybrali viac ako plánovali

BRATISLAVA – 17. 01. 2014: Nitrianski colníci v roku 2013 vybrali na cle a daniach oproti roku 2012 o takmer 39 miliónov eur viac. Ide o finančné prostriedky, ktoré sú určené do štátneho rozpočtu SR a časť z nich (75 % z cla) do rozpočtu EÚ.

Colný úrad Nitra v roku 2013 odviedol do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a do rozpočtu EÚ viac ako 365 miliónov eur (368 170 931 €). Oproti roku 2012 to znamená vyšší výber finančných prostriedkov o viac ako 38 miliónov eur.

V roku 2013 prešlo cez ruky nitrianskych colníkov takmer 20 000 zásielok tovaru z tretích krajín. V rámci dovozu týchto zásielok občania a firmy podali 16 861 colných vyhlásení s 58 990 tovarovými položkami. Počet vyvezených zásielok, ktorými sa Colný úrad Nitra zaoberal, je približne rovnaký - tiež ide o viac ako 20 tisíc colných vyhlásení. V rámci nich však bolo menej tovarových položiek, a to takmer 40 000. Do režimu tranzit bolo prepustených 2 187 zásielok.

V súvislosti s colným dohľadom a daňovým dozorom bol zaistený alebo zabezpečený tovar v celkovej hodnote viac ako 83 000 eur:

  • 49,4 l alkoholu,
  • 10 507 cigariet,
  • 502,9 kg tabaku,
  • 108 295 l minerálneho oleja,
  • viac ako 30 tisíc kusov tovaru, pri ktorom bolo podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva.

Pri výkone následných kontrol po prepustení tovaru bol dovymeraný colný dlh vo výške viac ako 720 000 eur. V rámci správy spotrebných daní bolo vykonaných 421 daňových kontrol a viac ako 3 700 miestnych zisťovaní. Počas roka mali nitrianski colníci aj 913 cestných kontrol. Za celý rok takto preverili viac ako 21 000 motorových vozidiel. V rámci spolupráce s políciou či inšpekciou životného prostredia sa zúčastnili 154 spoločných kontrolných akcií.

Za porušenia colných a daňových predpisov udelili colníci z nitrianskeho kraja pokuty vo výške viac ako 135 000 eur. Nemenej dôležitou súčasťou práce colníkov Colného úradu Nitra v roku 2013 bola spolupráca na úseku ochrany spotrebiteľa. V spolupráci so Slovenskou obchodnou inšpekciou vykonali 21 kontrol.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 215 kB]

(17. 01. 2014)

Archív tlačových správ