Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Nitrianski colníci zaisťovali „fejky“ aj nezákonný tovar

NITRA – 30. 12. 2014: Nitrianski colníci v spolupráci so Slovenskou obchodnou inšpekciou zaistili tovar ohrozujúci zdravie či život spotrebiteľov. Išlo o viac ako 25 tisíc kusov nebezpečných výrobkov. Pri kontrole odhalili aj viac ako 11 tisíc kusov tovaru, ktorý bol dovezený nelegálne. Bratislavskej obchodnej spoločnosti hrozí v tomto prípade za nezákonný dovoz tovaru pokuta až do výšky 99 581,75 eur.

Nitrianski colníci v uplynulých dňoch po vykonaní colnej kontroly kontajnerov na pobočke v Nových Zámkoch, ktorými bol dovezený tovar z Číny určený na európsky trh zistili, že viac ako 25 tisíc kusov výrobkov nie je pravdepodobne v súlade s európskou legislatívou v oblasti ochrany spotrebiteľa. Po kontrole vykonanej pracovníkmi SOI colníci zaistili:

 • 18 984 ks vianočných svietiacich reťazcov,
 • 944 ks dekoračných LED plastových svietidiel,
 • 57 kusov elektrických mixérov na potraviny,
 • 5 820 ks plastových hračiek (detské notebooky, hračky predstavujúce zvieratá, lietadlá, vrtuľníky a hračky predstavujúce zbrane), ktoré nespĺňali základné európske požiadavky týkajúce sa bezpečnosti výrobkov.

Hlavnými nedostatkami, pre ktoré uvedený tovar pri svojom používaní predstavuje ohrozenie zdravia či života spotrebiteľov, sú chýbajúce označenie údajmi v súlade s harmonizovanými právnymi predpismi Únie napr. výrobok nebol označený pomenovaním, obchodnou značkou, alebo identifikačnou značkou výrobcu, alebo zodpovedného predajcu, výrobok bol označený označením CE v nesprávnej veľkosti, u hračiek to bolo chýbajúce označenie výrobcu a dovozcu tovaru. Na základe stanoviska SOI colný úrad tovar, ktorý pri svojom používaní mohol spôsobiť materiálne škody, ale aj ohrozenie zdravia či života spotrebiteľov, neprepustí na trh Únie a bude zničený pod colným dohľadom alebo bude vyvezený späť mimo územia EÚ, aby sa zabránilo jeho prístupu k spotrebitelom v Európskej únii.

Pri kontrole kontajnerov nitrianski colníci odhalili aj nezákonný dovoz viac ako 11 tisíc ks tovaru, ktorý nebol predložený k colnej kontrole. Zaistených bolo:

 • 7 155 ks plastových odšťavovačov na citróny,
 • 14 ks elektrických mixérov na potraviny,
 • 207 ks elektrických plastových svietidiel,
 • 230 ks prenosných svietidiel,
 • 344 ks textilných výrobkov,
 • 3 124 ks elektrických svietidiel na vianočné stromčeky,
 • 240 ks plastových hračiek – lietadlá a vrtuľníky. Bratislavskej obchodnej spoločnosti hrozí v tomto prípade za nezákonný dovoz tovaru pokuta až do výšky 99 581,75 eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 110 kB; nové okno]

(30. 12. 2014)

Archív noviniek