Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Nitrianski daniari na jarmokoch

NITRA – 26.11.2015: Okrem tisícok návštevníkov, ktorí navštevujú tradičné jarmoky v Štúrove a Leviciach, sa ich zúčastnili aj kontrolóri z Daňového úradu Nitra, aby preverili, ako predávajúci dodržujú zákon o elektronickej registračnej pokladnici. Porušenie zákona zistili v 17 zo 59 kontrolovaných prevádzok, teda takmer v tretine prípadov. Za zistené porušenia udelili na mieste pokuty vo výške 4 460 eur.  

Jesenné obdobie je obdobím zvýšeného počtu organizovania tradičných jarmokov. Cieľom nitrianskych daniarov bolo zistiť, či aj na takýchto miestach predajcovia  riadne evidujú prijaté platby od zákazníkov a či im následne vydajú pokladničný doklad. 

Kontrolóri z Daňového úradu Nitra sa zamerali na jarmoky v Štúrove a Leviciach. Vykonali 59 miestnych zisťovaní, pričom porušenia zákona o ERP zistili v 17 prevádzkach. Predajcom uložili pokuty spolu vo výške 4 460 eur.  

Najčastejším porušením stále zostáva absolútne nepoužitie pokladnice a nevydanie pokladničného dokladu zákazníkovi. Vo väčšine prípadov predajcovia nemajú sprístupnený vyobrazený vzorový pokladničný doklad.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 120 kB; nové okno]

(26. 11. 2015)

Archív tlačových správ