Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

V nitrianskom kraji vlani opäť množstvo porušení zákona

NITRA – 05.01.2017: V roku 2016 nitrianski colníci zistili, že takmer polovica prevádzok nedodržiava zákon o elektronickej registračnej pokladnici. Za porušenia boli uložené pokuty vo výške 171 636 eur, v 37 prípadoch bol predajcom uložený zákaz predaja a v 8 prípadoch bol zaslaný návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia. 

V roku 2016 vykonali nitrianski colníci v rámci nitrianskeho kraja 1 344 kontrol zameraných na dodržiavanie zákona o ERP. Až v 627 prevádzkach zistili porušenie zákona, čo predstavuje viac ako 46% z celkového počtu kontrolovaných prevádzok. Za uvedené porušenia boli obchodníkom na mieste uložené pokuty v celkovej výške 157 456 eur, v 15 prípadoch boli porušenia riešené v správnom konaní, kde pokuty dosiahli výšku 14 180 eur. V 37 prípadoch zistených porušení bol colníkmi vydaný zákaz predaja tovaru do 72 hodín, v 8 prípadoch bol zaslaný návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia. Najvyššia pokuta dosiahla výšku 10 000 eur a bola uložená za zistené porušenia zákazu predaja tovaru na predajnom mieste. 

Cieľom kontrol bolo najmä zistiť, či obchodníci riadne evidujú prijaté platby od zákazníkov do elektronických registračných pokladníc a či im následne vydávajú pokladničný doklad, ktorý spĺňa náležitosti podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Výsledky kontrol potvrdili potrebu ich vykonávania, nakoľko oproti roku 2015 prišlo dokonca k miernemu percentuálnemu nárastu zistených porušení zákona.  

Najčastejším porušením zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice bolo v roku 2016:

  • nezaevidovanie tržby v registračnej pokladnici,
  • nesprávne pomenovanie tovaru na pokladničnom doklade,
  • rozdiel hotovosti nachádzajúcej sa v pokladnici oproti prehľadovej uzávierke,

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 199 kB; nové okno]

(05. 01. 2017)

Archív tlačových správ