Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Nitrianski colníci odhalili viac ako 80 tisíc kusov nebezpečných hračiek

NITRA – 30.11.2016: Nitrianski colníci v spolupráci so Slovenskou obchodnou inšpekciou odhalili viac ako osemdesiattisíc kusov nebezpečných hračiek dovezených slovenskou obchodnou spoločnosťou z Číny. Tovar, ktorý predstavoval riziko poškodenia zdravia detí, bol zničený pod dohľadom colníkov.

Pri colnej kontrole zásielok tovaru dovážaného z Číny, colníci z pobočky v Nových Zámkoch v dvoch prípadoch odhalili v spolupráci so Slovenskou obchodnou inšpekciou (SOI) 82 333 kusov nebezpečných plyšových hračiek, ktoré boli určené najmä na slovenský trh. Dovezený tovar nespĺňal požiadavky podľa príslušnej STN, ktorá stanovuje kritériá na bezpečnosť hračiek v oblasti mechanických a fyzikálnych vlastností. Väčšina dovezených hračiek nebola zabalená v žiadnom obale a nebola označená predpísaným označením CE, časť tovaru mala toto označenie v rozpore so zákonom, hračky taktiež neobsahovali predpísané údaje o výrobcovi a dovozcovi tovaru. Na základe stanoviska SOI colný úrad nepovolil prepustenie zaistených plyšiakov do voľného obehu a nebezpečné hračky sa tak do rúk konečných spotrebiteľov na trhu v EÚ nedostanú. Na návrh dovozcu tovaru bol tovar zničený pod dohľadom colníkov.

Na trh EÚ môžu byť uvedené len tie hračky, ktoré neohrozujú bezpečnosť a zdravie používateľov alebo iných osôb, ak sa používajú podľa návodu alebo predvídateľným spôsobom s ohľadom na obvyklé správanie detí. Hračky musia byť označené najmä:

  • značkou CE - označujúcou zhodu s technickými požiadavkami
  • údajmi o výrobcovi a dovozcovi tovaru
  • minimálnym vekom dieťaťa, pre ktorý je hračka určená
  • upozornením na nebezpečenstvo hroziace jej používaním
  • u plyšových hračiek spôsobom ich ošetrovania
  • ak to charakter hračky vyžaduje, musí byť priložený aj návod na jej používanie
  • ak to charakter hračky vyžaduje, musí sa určiť, že sa musí používať pod dohľadom dospelej osoby

„Preto odporúčame spotrebiteľom kupovať len riadne označené výrobky, elektrické hračky s pribalenými pokynmi a návodmi na používanie, byť opatrný pri kúpe hračiek z mäkčeného PVC, resp. kupovať len také plastové hračky, na ktorých je údaj o ich zložení“, konštatoval hovorca Colného úradu Nitra Stanislav Pacher.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 215 kB; nové okno]

(30. 11. 2016)

Archív tlačových správ