Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Nitrianski colníci odviedli viac daní ako vlani

NITRA – 17.5.2017: Nitrianski colníci zaznamenali nárast vo výbere DPH a spotrebných daní. Za prvé štyri mesiace tohto roka vybrali na cle, DPH a spotrebných daniach takmer 140 miliónov eur, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka viac o takmer 25 miliónov eur. Ide o finančné prostriedky, ktoré sú určené do štátneho rozpočtu SR a časť z nich (80 % z cla) do rozpočtu EÚ.

Zvýšený nárast dovozu tovaru z tretích krajín v spojení s kontrolnou činnosťou vykonávanou pri správe spotrebných daní sa pozitívne prejavil vo výške odvodov do štátnej pokladnice. Colný úrad Nitra od začiatku roka 2017 odviedol k 30.04.2017 do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a do rozpočtu Európskej únie takmer 140 miliónov eur (137 578 669,41 eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje celkový nárast vo výbere finančných prostriedkov o takmer 25 miliónov eur (24 399 052,37 eur). Najväčší nárast bol zaznamenaný u DPH pri dovoze tovaru, ktorý činil viac ako 20 miliónov eur (20 321 969,07 eur). Inkaso spotrebných daní dosiahlo 53,3 miliónov eur, čo je vyšší výber o viac ako 3,5 milióna eur (3 552 129,43 eur) oproti roku 2016.

Za prvé štyri mesiace tohto roka prerokovali nitrianski colníci pri dovoze tovaru z tretích krajín 4 951 colných vyhlásení s 15 309 tovarovými položkami, v rámci mobilného dohľadu vykonali kontrolu 7 033 motorových dopravných prostriedkov, vykonávali 185 daňových kontrol a 560 miestnych zisťovaní v rámci správy spotrebných daní.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 203 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(18. 05. 2017)

Archív noviniek