Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

V teréne takmer 30 000 kontrolórov z radov občanov

BRATISLAVA, 05.06.2020: Aplikáciu Over doklad využíva čoraz viac klientov finančnej správy. Dokonca počas pandémie ich počet vzrástol o ďalšie štyri tisícky. V teréne sa dnes pohybuje celkovo 30 000 ďalších kontrolórov z radov občanov. Rastie aj počet overených dokladov. Finančná správa našla v databáze fotografií zaslaných cez Over doklad aj niekoľko vtipných fotografií.

Aplikácia finančnej správy Over doklad nachádza čoraz viac svojich priaznivcov. Vďaka tejto bezplatnej aplikácii finančnej správy si vie zákazník overiť pravosť pokladničných dokladov a nahlasovať finančnej správe falošné bločky. K dnešnému dňu eviduje finančná správa 28 661 stiahnutí aplikácie. Rastie aj počet overených dokladov. Overených bolo celkovo 606 489 pokladničných dokladov vydaných v systéme eKasa. Finančná správa overila za tento rok už takmer 16 000 podnetov od občanov.Väčšina z nich odkazovala na bločky vydané v offline režime a doklady boli doevidované v zákonnej lehote. V približne troch stovkách prípadov však išlo o podnety na kontrolu.

Finančná správa zdôrazňuje, že pre preverenie nahláseného podnetu potrebuje získať čo najviac informácií. Ak teda aplikácia vyhodnotí bloček ako falošný, resp. nenájdený, zákazník by mal nahlásiť čo najviac informácií, napríklad kedy a v akej prevádzke doklad dostal, v ideálnom prípade aj priložiť fotografiu pokladničného dokladu, ktorú jednoducho pridá prostredníctvom aplikácie.

Väčšina podnetov od občanov sa týka offline dokladov. Vďaka kontrole verejnosti sme identifikovali aj prevádzku, ktorá evidovala tržby stále v starej ERP pokladnici a nie cez eKasu. Na základe podnetu z externého prostredia sme identifikovali aj prípad, keď zariadenie tlačilo chybný QR kód, na čo sme podnikateľa upozornili a došlo k náprave.

Nájdu sa však aj vtipné momenty. Niektorí občania sa prostredníctvom aplikácie snažia overiť aj iné dokumenty a predmety. V databáze fotografií máme „overované“ občianske preukazy, jeden občan chcel overiť aj kameň - opál. Zaznamenali sme napríklad aj prípad overovania čiarového kódu papierových vreckoviek.

Aplikácia Over doklad je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Občania si ju môžu bezplatne stiahnuť z mobilných obchodov Google Play či iOS App store. Aplikáciu je možné využívať aj priamo prostredníctvom webovej stránky finančnej správy.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 296 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(05. 06. 2020)

Archív noviniek