Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Občania poslali na preverenie stovky bločkov

BRATISLAVA – 27. 09. 2013: V národnej bločkovej lotérii (NBL) sú prípady, že hráč nemohol registrovať pokladničný doklad, pretože na ňom bol uvedený nesprávny daňový kód elektronickej registračnej pokladnice (ďalej „DKP“). Od spustenia lotérie sme od občanov prijali 854 podnetov.

Finančná správa rieši stovky prípadov, kedy sa občanom nepodarilo registrovať do NBL. Pri registrácii zistili, že DKP je neplatné. Dôvod môže byť okrem iného aj pochybenie na strane servisnej organizácie (napr. chyba pri zápise DKP do fiskálnej pamäte). Našli sme aj prípady, v ktorých pochybením servisnej organizácie došlo k zámene výrobných čísel pokladníc. Výrobné číslo je jedným zo základných údajov, ktorý sa uvádza v knihe pokladnice na účely pridelenia DKP pri uvedení pokladnice do prevádzky.

Finančná správa odporúča podnikateľom, aby zabezpečili kontrolu správnosti uvedených údajov. V prípade, ak podnikateľ zistí nesúlad medzi výrobným číslom umiestneným na pokladnici a číslom uvedeným v knihe pokladnice, ako aj v prípade nesúladu DKP a iných údajov zapísaných v knihe pokladnice a vo fiskálnej pamäti, odporúčame zabezpečiť zjednanie nápravy.

Občania nám môžu aj naďalej posielať svoje podnety na adresu: pokladnica@financnasprava.sk. Podozrivý pokladničný blok odporúčame oskenovať a poslať ho e-mailom. Ak občan pokladničný blok vôbec nedostal, je potrebné nahlásiť presnú adresu prevádzky, čas a dátum nákupu a nechať na seba kontakt pre prípad, že bude potrebné údaje upresniť. Podnety môžu občania nahlásiť aj poštou na adrese:

Finančné riaditeľstvo SR
Mierová 23
Bratislava 815 11
Heslo „pokladnica“

Prijaté podnety spracovávame a aj podľa nich vykonáme v príslušných prevádzkach kontroly. Pri všetkých podnetoch, ktoré od občanov dostávame, zostávajú nahlasovatelia v anonymite.

Podľa zákona o elektronických registračných pokladniach má pokladničný blok obsahovať DKP (daňový kód pokladne), číslo pokladničného bločku a logo MF.

(27. 09. 2013)

Archív tlačových správ