Preskočiť na hlavný obsah

Obce neinformujú finančnú správu

ŽILINA – 18. 06. 2014: Pre predajcov na trhových miestach už takmer pol roka platia prísnejšie pravidlá. Ďalšie novinky začnú platiť od júla. Povinnosti zákon ukladá nielen predajcom, ale aj obciam. Tie majú informovať finančné riaditeľstvo o predajcoch na trhových miestach. V Žilinskom kraji zákon dodržiava len tretina obcí.

Okrem vydávania povolení pre predajcov a zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, má obec zabezpečovať aj ohlasovaciu povinnosť o predajcoch na trhovom mieste. Povolenia, ktoré vydala obchodníkom má ohlásiť na finančnú správu. „Z 315 obcí Žilinského kraja si túto povinnosť zatiaľ plní len 119.“ Povedala Božena Chríbiková, hovorkyňa Colného úradu Žilina.

Napriek zákonom stanovenej lehote „bezodkladne“ po vydaní povolenia, často táto informácie prichádza oneskorene. Obce svojím konaní znemožňujú kontrolnú činnosť na trhových miestach. Finančná správa je jedným z kontrolných orgánov, ktoré preverujú predajcov. „Dohliadame na dodržiavanie predpisov a tým nielen zabránime colným a daňovým únikom, ale aj zabezpečujeme ochranu zdravia a bezpečnosti obyvateľstva.“ dodala Chríbiková. Kontroly sú zamerané najmä na používanie elektronických registračných pokladníc, ale tiež na predaj nelegálnych liehovín, cigariet, tabaku, tovaru, ktorý by mohol uniknúť colnému dohľadu a na poškodzovanie práv duševného vlastníctva, teda na predaj falzifikátov.

Predajcom hrozí za porušenie povinností zo spomínaného zákona pokuta až do výšky 17 000 eur a pri opakovanom alebo hrubom porušení môže obec zrušiť povolenie na predaj a poskytovanie služieb na trhovom mieste.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 198 kB]

(18. 06. 2014)

Archív noviniek