Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Obchodníci v Trnavskom kraji sa polepšili

TRNAVA - 24.04.2014: Trnavskí colníci skontrolovali v prvom štvrťroku 2014 vo svojom regióne vyše 200 elektronických registračných pokladníc. Kým v roku 2013 nedodržiavalo zákon 60 % prevádzok, v prvom štvrťroku 2014 zákon porušilo len 25 % obchodníkov.

Do takýchto kontrol boli zapojení colníci z Trnavy, Senice, Skalice, Piešťan, Galanty a Veľkého Medera. Počas prvého štvrťroku 2014 tak skontrolovali 218 elektronických registračných pokladníc, pričom porušenie zákona bolo zistené v 52 z nich.

Najčastejším porušením zákona zo strany obchodníkov bolo:

  • nezaevidovanie tržby v pokladnici,
  • nevydanie pokladničného dokladu
  • vydanie pokladničného dokladu, ktorý však nespĺňal náležitosti zákona.

V prípadoch, v ktorých bolo možné v zmysle zákona uložiť pokutu za porušenie predpisov rozhodnutím na mieste, boli obchodníkom uložené pokuty v celkovej výške 8 560 eur. V ostatných prípadoch sa vedú daňové konania vo veci porušenia predpisov.

Kým v roku 2013 nedodržiavalo v Trnavskom kraji zákon 60 % prevádzok, v prvom štvrťroku 2014 zákon porušilo už len 25 % obchodníkov. Obchodníkov, ktorí sa snažili obchádzať zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice v Trnavskom kraji ubúda, skonštatovala Iveta Švárna, hovorkyňa Colného úradu Trnava.

V súvislosti s registračnými pokladnicami vykonávali colníci v prvom štvrťroku 2014 aj tzv. validáciu údajov z pokladničných dokladov. Ide o skontrolovanie správnosti údajov na výherných pokladničných dokladoch. V trnavskom regióne takto vykonali kontrolu v 76 prevádzkach, z ktorých pochádzali výherné bločky. Podľa pravidiel Národnej bločkovej lotérie sú colníci povinní skontrolovať správnosť údajov do 48 hodín.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 209 kB]

(24. 04. 2014)

Archív tlačových správ