Preskočiť na hlavný obsah

Obchody s čínskym tovarom stále pod drobnohľadom

BRATISLAVA, 21.11.2018: Finančná správa pokračuje v kontrolách obchodov s čínskym tovarom. Najnovšie kontrolovali kriminalisti z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) obchody v Žiline, Liptovskom Mikuláši či Pezinku. Akcie nadväzujú na kontroly obchodov s čínskym tovarom z konca októbra vo viacerých mestách Slovenska.

KÚFS kontroloval ďalších obchodníkov s čínskym tovarom. Aj počas najnovších zásahov sa potvrdilo, že obchodníci  majú vysoké ročné obraty, pri ktorých však vykazujú minimálne vlastné daňové povinnosti. Prípady zo Žiliny, Liptovského Mikuláša či Pezinka tak dokazujú, že niektorí obchodníci sa snažia umelo si znížiť vlastnú daňovú povinnosť. Skúšajú to viacerými spôsobmi – zaradia do svojho účtovníctva faktúry od takých dodávateľov, ktorí sú nekontaktní, alebo od takých, ktorým správca dane zrušil registráciu na DPH z úradnej moci, nepriznávajú tržby, robia podvody s elektronickými registračnými pokladnicami či evidujú v účtovníctve pokladničné doklady za tovary, ktoré nesúvisia s predmetom ich podnikania.

Pre rizikové správanie sa týchto obchodníkov vydali kriminalisti finančnej správy z KÚFS viaceré predbežné opatrenia na zaistenie peňažnej sumy v celkovej hodnote takmer 600 000 eur.

Kriminalisti tiež zaistili účtovníctvo, ktoré je predmetom ďalšej analýzy. Konateľom spoločností hrozí v prípade dokázania viny za spáchanie trestného činu skrátenia dane a poistného (podľa § 276 ods. 4 Trestného zákona) trest odňatia slobody vo výške 7 až 12 rokov.

KÚFS začal s plošnými kontrolami obchodníkov s čínskym tovarom koncom októbra. Zasahoval vo viacerých mestách po východnom a západnom Slovensku (napríklad Bratislava, Košice, Hlohovec, Galanta). Zásahy nasledovali po viacmesačnom monitorovaní ekonomického správania sa vybraných obchodníkov s čínskym tovarom. KÚFS totiž pri niektorých obchodníkoch identifikoval výrazné nezrovnalosti v podávaných kontrolných výkazoch k DPH. Takéto kontrolné akcie budú pokračovať aj ďalej.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 201 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(21. 11. 2018)

Archív noviniek