Preskočiť na hlavný obsah

Obmedzenie prevádzky na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod v nákladnej doprave - 17. až 19.05.2021

MICHALOVCE – 12. 05. 2021: Na slovensko–ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod, pracovisko nákladná doprava, bude v dňoch 17. - 19.5.2021 obmedzená prevádzka. Dôvodom je údržba a úradné overenie váh. Za obmedzenie sa vopred ospravedlňujeme.

Colný úrad Michalovce upozorňuje prepravcov a podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 17. až 19. mája 2021 bude na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod obmedzená prevádzka v nákladnej doprave v oboch smeroch z dôvodu údržby a úradného overenia váh. Obmedzenia sú plánované nasledovne:

17.5.2021 v čase 8:00 - 18:00 hod.
18.5.2021 v čase 8:00 - 18:00 hod.
19.5.2021 v čase 8:00 - 18:00 hod.

Počas vykonávania prác pri údržbe a kalibrácii váh bude prevádzka prerušená prevažne iba v jednom jazdnom pruhu. Funkčný jazdný pruh vozovky bude vyznačený dočasným dopravným značením. Vodičov nákladných automobilov pri prestupe štátnej hranice prosíme o zvýšenú pozornosť a dodržiavanie dočasného dopravného značenia a pokynov službukonajúcich príslušníkov.

Za vzniknutý diskomfort sa ospravedlňujeme. Ďakujeme za trpezlivosť a toleranciu v priebehu nevyhnutných prác, ktoré realizuje tretia strana, a ktoré spôsobia dočasné obmedzenie prevádzky.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 96 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým a colným podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(12. 05. 2021)

Archív tlačových správ