Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Informácia o čiastočnom obmedzení prevádzky na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod v nákladnej doprave

MICHALOVCE – 30. 10. 2017: Na slovensko–ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod dôjde od 2. novembra 2017 k čiastočnému obmedzeniu prevádzky na pracovisku nákladná doprava v oboch smeroch.                

          Colný úrad Michalovce upozorňuje prepravcov, cestujúcu a podnikateľskú verejnosť, že na slovensko–ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod na pracovisku nákladná doprava v smere vstup do SR a výstup zo SR dôjde z dôvodu stavebných prác na vozovke a na krajnici vozovky v mesiaci november 2017 k čiastočnému obmedzeniu prevádzky. Stavebné práce začnú dňa 2.11.2017. Predpokladaná doba trvania stavebných prác je 4 týždne.

            Vybavovací proces a pohyb nákladných dopravných prostriedkov v colnom priestore bude prebiehať iba v jednom jazdnom pruhu v každom smere.

            O ukončení stavebných prác bude colný úrad verejnosť informovať prostredníctvom tlačovej správy.

 

Uvedené obmedzenie sa netýka pracovísk v osobnej doprave. 

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 224 kB; nové okno]

 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol   v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(30. 10. 2017)

Archív noviniek