Preskočiť na hlavný obsah

Čiastočné obmedzenie prevádzky na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode Veľké Slemence – Mali Selmenci

MICHALOVCE – 07.06.2024: Na slovensko–ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Veľké Slemence – Mali Selmenci bude od 10.06.2024 dočasne čiastočne obmedzená prevádzka z dôvodu realizácie stavebných prác.

Colný úrad Michalovce upozorňuje cestujúcu verejnosť, že na colnom hraničnom priechode Veľké Slemence – Mali Selmenci bude od 10. júna 2024 dočasne obmedzená prevádzka z dôvodu vykonávania stavebných prác pri realizácii technickej úpravy priestorov pre výkon služby.

Počas vykonávania prác bude vybavovací proces prebiehať vo vymedzených priestoroch. Cestujúcich žiadame o zvýšenú pozornosť pri prestupe štátnej hranice a dodržiavanie pokynov službukonajúcich príslušníkov finančnej správy a policajného zboru.

Finančná správa upozorňuje, že z dôvodu realizácie stavebných prác sa môžu zvýšiť čakacie doby pri vstupe a výstupe na/z územia EÚ. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(07. 06. 2024)

Archív noviniek