Preskočiť na hlavný obsah

Obmedzenie prevádzky na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod v nákladnej doprave

MICHALOVCE – 31. 01. 2019: Na slovensko–ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod pracovisko nákladná doprava v oboch smeroch bude od 04.02.2019 obmedzená prevádzka.

Colný úrad Michalovce upozorňuje prepravcov a podnikateľskú verejnosť, že od 4. februára 2019 bude na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod pracovisko nákladná doprava v oboch smeroch obmedzená prevádzka z dôvodu vykonávania stavebných prác na telese vozovky v polovičnom profile. Predpokladané trvanie obmedzenia v polovičnom profile vozovky je 60 dní. Funkčný polovičný profil vozovky bude vyznačený dočasným dopravným značením. Vodičov nákladných automobilov žiadame, aby sa pri prestupe štátnej hranice riadili dočasným dopravným značením

O ukončení obmedzenia bude colný úrad informovať formou tlačovej správy.

Za vzniknutý diskomfort sa ospravedlňujeme. Ďakujeme za trpezlivosť a toleranciu v priebehu nevyhnutných prác, ktoré realizuje tretia strana a ktoré spôsobia dočasné obmedzenie prevádzky.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 224 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(31. 01. 2019)

Archív noviniek