Preskočiť na hlavný obsah

Dočasné obmedzenie činností na Colnom úrade Trnava

TRNAVA – 30.03.2020: Colný úrad Trnava dočasne mení od 1. apríla 2020 úradné hodiny v rámci opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu (COVID-19).

Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky (Uznesenie vlády SR 111/2020) a pandémiou ochorenia COVID-19 vyhlásenej generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie a v súlade s rozhodnutím Ústredného krízového štábu Colný úrad Trnava oznamuje obmedzenie výkonu činností na Colnom úrade Trnava (centrála), Piešťanská 3, 917 01 Trnava, PCÚ Trnava NS, PCÚ Piešťany a PCÚ Brodské.

Počnúc dňom 01.04.2020:

 1. Obmedzujú sa úradné hodiny na podateľni CÚ Trnava, Piešťanská 3, 917 01 Trnava a miestach vyhradených na stretávanie sa so stránkami (okrem colných konaní) nasledovne:
  • Pondelok, Utorok, Štvrtok a Piatok: od 08.00 do 11:00 hod.
  • Streda: od 13:00 do 16:00 hod.
 2. Na PCÚ Trnava NS SK5864 sa dočasne obmedzuje činnosť v oblasti colného dohľadu a úradné hodiny sa obmedzujú nasledovne:
  • Pondelok až nedeľa v čase od 7:30 hod. do 19:30 hod.,
 3. Na PCÚ Piešťany SK5862 sa nebudú colne prejednávať žiadne zásielky tovaru v dovoze ani vo vývoze a nebudú sa vykonávať žiadna činnosti v oblasti colného dohľadu.
  Deklaranti môžu využiť služby najbližšej PCÚ v rámci územného obvodu Colného úradu Trnava – PCÚ Trnava NS SK5864. Kontaktné údaje PCÚ Trnava NS: adresa Nitrianska 5, 917 02 Trnava, tel. č. 033/598 7403, 5864_PCU_TT_NS@financnasprava.sk.
 4. Na PCÚ Brodské SK5872 (s výnimkou pracoviska Skalica) sa nebudú colne prejednávať žiadne zásielky tovaru v dovoze ani vo vývoze a nebudú sa vykonávať žiadne činnosti v oblasti colného dohľadu. Deklaranti môžu využiť služby najbližšej PCÚ v rámci územného obvodu Colného úradu Trnava - PCÚ Senica SK5865. Kontaktné údaje PCÚ Senica: adresa Čáčovská 1407/2, 905 01 Senica, tel. č. 034/6966 801, 034/6966 803, 5865_PCU_SE@financnasprava.sk.

Dočasné obmedzenia budú trvať až do doby zrušenia opatrení vyhlásených vládou Slovenskej republiky.

Ďakujeme za pochopenie!

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 128 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(30. 03. 2020)

Archív noviniek