Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Obmedzenie premávky v osobnej doprave na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod

MICHALOVCE – 11. 08. 2015:  Na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod bude  v dňoch 12.08.2015 – 15.09.2015 obmedzená prevádzka v časti osobná doprava – vstup na územie Slovenskej republiky. V tomto čase sa bude vykonávať dostavba príjazdových komunikácií na ukrajinskej strane v smere na vstupe na územie Slovenskej republiky. Počas tejto časti rekonštrukcie bude cestujúcim k dispozícii jeden príjazdový pruh. Po jej ukončení budú pripravené 4 jazdné pruhy s plynulým vstupom na Slovensko priamo v tom pruhu, v ktorom cestujúci vystúpil  z Ukrajiny.  

Colný úrad Michalovce oznamuje, že z dôvodu realizácie dostavby príjazdových komunikácií na slovensko–ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod, bude od 12.08.2015 do 15.09.2015  obmedzená prevádzka v osobnej doprave v smere vstupu z Ukrajiny na Slovensko. V tomto čase bude príjazd z Ukrajiny na Slovensko v tzv. medzipriestore možný len v jednom jazdnom pruhu, ktorý však musí zostať plynule priechodný. Preto reguláciu dopravy na ukrajinskej strane budú zabezpečovať colné orgány ukrajinskej strany v úzkej súčinnosti s orgánmi hraničnej kontroly na slovenskej strane, vždy podľa reálnych možností kapacít colného priestoru. 

Po ukončení rekonštrukcie budú cestujúcim na vstupe k dispozícii 4 jazdné pruhy, pričom vstup z územia Ukrajiny na Slovensko bude priamy a plynulý v tom istom jazdnom pruhu. 

Rekonštrukcia prebieha v rámci spoločného slovensko–ukrajinského projektu „Modernizácia a rekonštrukcia hraničných priechodov na slovensko-ukrajinskej hranici, ktorý je implementovaný prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2007 – 2013 a spolufinancovaný Európskou úniou. 

V čase prebiehajúcej rekonštrukcie majú cestujúci osobnými motorovými vozidlami možnosť použiť aj najbližší cestný hraničný priechod Ubľa – Malyj Bereznyj s nepretržitou prevádzkou. V čase od 08:00 hod do 20:00 hod je možné použiť hraničný priechod Veľké Slemence – Maly Selmenci určený pre peších cestujúcich a cyklistov, ako aj železničný hraničný priechod Čierna nad Tisou – Čop podľa platného železničného grafikonu. 

V záujme plynulého vybavovania žiadame o dodržiavanie pokynov príslušníkov pri regulácii dopravy. 

Všetkým cestujúcim a deklarantom ďakujeme za trpezlivosť a toleranciu počas prebiehajúcej rekonštrukcie.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

(11. 08. 2015)

Archív tlačových správ