Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W6

Dočasné obmedzenie prevádzky colnej pobočky v Piešťanoch

TRNAVA – 04. 06. 2019: Colný úrad Trnava oznamuje, že  v dňoch 07.06.2019, 14.06.2019, 21.06.2019 a 28.06.2019 v čase úradných hodín (od 07:30 hod. do 15:30 hod.) bude colná časť Pobočky colného úradu Piešťany, Partizánska 2, 921 01 Piešťany z technických príčin pre podnikateľskú verejnosť nedostupná.  Colný úrad Trnava odporúča, aby v prípade potreby v tieto  dni deklaranti vykonali colné konanie na najbližšej colnej pobočke – Pobočke colného úradu Trnava NS,  Nitrianska 5, 917 02 Trnava, ktorá má nepretržitú prevádzku. Za prípadne vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme. 

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 123 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(06. 06. 2019)

Archív noviniek