Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Informácia o obmedzení prevádzky na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod

MICHALOVCE – 08.10.2018: Na slovensko–ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod bude 10.-11.10.2018 v čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. obmedzená prevádzka na pracovisku nákladná doprava a 11.-12.10.2018 v čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. obmedzená prevádzka na pracovisku osobná doprava.

Colný úrad Michalovce upozorňuje prepravcov, cestujúcu a podnikateľskú verejnosť, že na slovensko–ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod, v nočných hodinách v dňoch 10. až 12. októbra 2018, z dôvodu nevyhnutných plánovaných prác na vodovodnom potrubí, bude uzavretý prívod pitnej a úžitkovej vody, čo znamená, že na sociálnych zariadeniach nebude dostupná pitná ani úžitková voda podľa nasledovného rozvrhu:

  • 10.-11.10.2018 – v čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. na pracovisku nákladná doprava,
  • 11.-12.10.2018 – v čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. na pracovisku osobná doprava.

Za vzniknutý diskomfort sa cestujúcim a deklarantom ospravedlňujeme. Ďakujeme za trpezlivosť a toleranciu v priebehu nevyhnutných prác, ktoré realizuje tretia strana a ktoré spôsobia dočasné obmedzenie prevádzky.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 225 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(08. 10. 2018)

Archív noviniek