Preskočiť na hlavný obsah

Čiastočné obmedzenie prevádzky na PCÚ Trebišov

 MICHALOVCE – 28. 05. 2018: Na Pobočke colného úradu Trebišov bude dňa 29.05.2018 čiastočne obmedzená prevádzka z dôvodu odstávky elektrickej energie.             

Colný úrad Michalovce informuje podnikateľskú verejnosť, že dňa 29. mája 2018 v čase od 8:00 hod.  do 12:30 hod. dôjde na Pobočke colného úradu Trebišov k čiastočnému obmedzeniu prevádzky z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie. Dôsledkom odstávky elektrickej energie je nefunkčnosť informačných systémov colného úradu. 

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 122 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

 

(28. 05. 2018)

Archív noviniek