Preskočiť na hlavný obsah

Obmedzenie prevádzky na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod v nákladnej doprave

MICHALOVCE – 7.10.2021: Na slovensko–ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod pracovisko nákladná doprava bude dňa 12.10.2021 obmedzená prevádzka.            

Colný úrad Michalovce upozorňuje prepravcov a podnikateľskú verejnosť, že dňa 12. októbra 2021 dôjde na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod pracovisko nákladná doprava k dočasnému obmedzeniu prevádzky z dôvodu pravidelnej prehliadky a údržby úradných meradiel (váh), a to v oboch smeroch.

Servisné práce sa uskutočnia v čase od 7:00 do 18:00 hod. Počas vykonávania prác pri údržbe váh bude prevádzka prerušená prevažne iba v jednom jazdnom pruhu. Funkčný jazdný pruh vozovky bude vyznačený dočasným dopravným značením. Vodičov nákladných automobilov žiadame, aby sa pri prestupe štátnej hranice riadili dočasným dopravným značením a pokynmi príslušníkov finančnej správy. 

Za vzniknutý diskomfort sa ospravedlňujeme. Ďakujeme za trpezlivosť a toleranciu v priebehu nevyhnutných prác, ktoré realizuje tretia strana a ktoré spôsobia dočasné obmedzenie prevádzky.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 288 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(07. 10. 2021)

Archív noviniek