Preskočiť na hlavný obsah

Obmedzenie prevádzky na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod v nákladnej doprave

MICHALOVCE – 26. 05. 2020:  Na slovensko–ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod, pracovisko nákladná doprava, bude v dňoch 1.–6.6.2020 obmedzená prevádzka. 

Colný úrad Michalovce upozorňuje prepravcov a podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 1. – 6. júna 2020 bude na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod obmedzená prevádzka v nákladnej doprave v oboch smeroch, z dôvodu výmeny a úradného overenia váh. Obmedzenia sú plánované nasledovne: 

1.6.2020         v čase 8:00 - 16:00 hod. v smere výstup zo SR, pričom v čase 8:00 - 10:00 hod. dôjde k úplnému prerušeniu prevádzky v oboch jazdných pruhoch,

2.6.2020         v čase 8: 00 - 12:00 hod. v smere výstup zo SR, pričom v čase 10:00 - 12:00 hod. dôjde k úplnému prerušeniu prevádzky v oboch jazdných pruhoch,

v čase 8:00 - 16:00 hod. v smere vstup do SR, – pričom v prípade potreby môže dôjsť k úplnému prerušeniu prevádzky v oboch jazdných pruhoch po dobu približne dve hodiny,

3.6.2020         v čase 08:00 - 16:00 hod. v smere vstup do SR,

4.6.2020         v čase 08:00 - 16:00 hod. v smere vstup do SR,

v čase 12:00 - 16:00 hod. v smere výstup zo SR,

5.6.2020         v čase 08:00 - 12:00 hod. v smere vstup do SR,

v čase 12:00 - 16:00 hod. v smere výstup zo SR,

6.6.2020         v čase 08:00 - 16:00 hod. iba v prípade potreby vykonania dokončovacích prác.

 

Počas vykonávania prác pri výmene a kalibrácii váh bude prevádzka prerušená prevažne iba v jednom jazdnom pruhu. Funkčný jazdný pruh vozovky bude vyznačený dočasným dopravným značením. Vodičov nákladných automobilov pri prestupe štátnej hranice žiadame o zvýšenú pozornosť a dodržiavanie dočasného dopravného značenia a pokynov službukonajúcich príslušníkov.  

Za vzniknutý diskomfort sa ospravedlňujeme. Ďakujeme za trpezlivosť a toleranciu v priebehu nevyhnutných prác, ktoré realizuje tretia strana, a ktoré spôsobia dočasné obmedzenie prevádzky.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 126 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým a colným  podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(26. 05. 2020)

Archív noviniek