Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Čiastočné obmedzenie prevádzky na PCÚ Čierna nad Tisou

MICHALOVCE – 23. 04. 2018: Na Pobočke colného úradu Čierna nad Tisou bude dňa 25.04.2018 čiastočne obmedzená prevádzka z dôvodu odstávky elektrickej energie.

Colný úrad Michalovce informuje podnikateľskú verejnosť, že dňa 25. apríla 2018 v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. dôjde na Pobočke colného úradu Čierna nad Tisou k čiastočnému obmedzeniu prevádzky z dôvodu odstávky elektrickej energie. Dôsledkom odstávky elektrickej energie je nefunkčnosť systémov colného úradu slúžiacich na účely colného konania.

Najbližšou vnútrozemskou pobočkou, na ktorej je možné uskutočniť colné konanie, je Pobočka colného úradu Dobrá Terminál kombinovanej dopravy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 121 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(23. 04. 2018)

Archív tlačových správ