Preskočiť na hlavný obsah

Dočasné obmedzenie činností PCÚ Rožňava

KOŠICE – 26.03.2020: 

Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky (Uznesenie vlády SR  111/2020) a pandémiou ochorenia COVID-19 vyhlásenej generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie oznamuje Colný úrad Košice obmedzenie výkonu činností na PCÚ Rožňava. 

Počnúc dňom 30.03.2020 nebude colná časť PCÚ Rožňava prejednávať žiadne zásielky v dovoze ani vývoze a nebude vykonávať žiadnu činnosť v oblasti colného dohľadu. 

Deklaranti môžu využiť služby najbližšej PCÚ v rámci územného obvodu Colného úradu Košice – PCÚ Košice Haniska s nepretržitou prevádzkou, prípadne v rámci iného najbližšieho colného úradu.    

Kontaktné údaje PCÚ Košice Haniska:

Areál prekladisko Haniska , 044 57 Haniska

tel. č. 055/611 4451

+421 908 708 501

cu5653@financnasprava.sk 

Dočasné obmedzenie bude trvať až do doby zrušenia opatrení vyhlásených vládou Slovenskej republiky.      

Prípadné bližšie informácie sú k dispozícii na tel. čísle: +421 908 708 305 a +421 907 137 222 alebo 058/786 45 00 a 058/786 45 01.

 

(27. 03. 2020)

Archív noviniek