Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Obmedzenie prevádzky na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod v nákladnej doprave

MICHALOVCE – 11. 03. 2019: Na slovensko–ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod pracovisko nákladná doprava bude v dňoch 18. – 22.03.2019 obmedzená prevádzka.                

Colný úrad Michalovce upozorňuje prepravcov a podnikateľskú verejnosť, že v dňoch  18. – 22. marca 2019 bude na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod pracovisko nákladná doprava v oboch smeroch obmedzená prevádzka z dôvodu výmeny a overenia váh. Počas vykonávania prác pri výmene a kalibrácií váh bude prevádzka prerušená iba v jednom jazdnom pruhu. Funkčný jazdný pruh vozovky bude vyznačený dočasným dopravným značením. Vodičov nákladných automobilov žiadame, aby sa pri prestupe štátnej hranice riadili dočasným dopravným značením.  

Za vzniknutý diskomfort sa ospravedlňujeme. Ďakujeme za trpezlivosť a toleranciu v priebehu nevyhnutných prác, ktoré realizuje tretia strana a ktoré spôsobia dočasné obmedzenie prevádzky.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 293 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(11. 03. 2019)

Archív tlačových správ