Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 12

Obmedzenie prevádzky na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod

MICHALOVCE – 29.05.2019: Na slovensko–ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké Užhorod bude od 3.6.2019 od 7:00 hod. autobusová doprava presmerovaná z osobnej na nákladnú dopravu, a to na vstupe aj výstupe. Dôvodom sú rekonštrukčné práce na administratívnej budove hraničného priechodu.  

Colný úrad Michalovce upozorňuje prepravcov, cestujúcu a podnikateľskú verejnosť, že z dôvodu rekonštrukcie administratívnej budovy bude od 3. júna 2019 od 7:00 hod. na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod autobusová doprava presmerovaná z osobnej na nákladnú dopravu. Všetky autobusy určené na prepravu 20  a viac cestujúcich budú na vstupe smerom na Slovensko, ako aj na výstupe v smere na Ukrajinu, presmerované na vybavenie v jazdných pruhoch a na pracoviskách nákladnej dopravy. Presmerovanie autobusovej dopravy bude mať za následok dočasné zníženie počtu vybavovacích jazdných pruhov pre nákladnú dopravu v oboch smeroch. 

Vodičov autobusov a nákladných automobilov žiadame v čase dočasných obmedzení o zvýšenú pozornosť a dôsledné dodržiavanie dočasných dopravných značení a pokynov službukonajúcich príslušníkov. 

Predpokladané trvanie obmedzenia je plánované na štyri mesiace. O ukončení obmedzenia bude finančná správa informovať. Ďakujeme za trpezlivosť a toleranciu v priebehu nevyhnutných prác, ktoré spôsobia dočasné obmedzenie prevádzky. Za potenciálny diskomfort sa ospravedlňujeme. 

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 129 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní
a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým a colným  podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(29. 05. 2019)

Archív noviniek