Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Ocenenie pre Trnavu

BRATISLAVA – 20. 11. 2015: Daňový aj colný úrad v Trnave sa umiestnili na prvom mieste v hodnotení ukazovateľov výkonnosti colných a daňových úradov. Putovný pohár pre zamestnancov dnes slávnostne odovzdalo vedenie finančnej správy.

Pre meranie výkonnosti daňových a colných úradov sa používa niekoľko štandardných ukazovateľov, ktoré sa v závere zvážia na základe určeného pomeru a tak sa získa poradie, ktoré čo najobjektívnejšie odráža výkonnosť jednotlivých úradov. Pre hodnotenie daňových úradov sú stanovené ukazovatele zvlášť pre každú oblasť: správu daní, kontrolu, dozor nad hazardnými hrami aj exekúciu. Daňový úrad Trnava získal za rok 2014 prevahu najmä v oblasti kontroly a správy daní. Tesne tak porazil víťaza KPI z roku 2013, Daňový úrad Banská Bystrica.

Výkonnosť colných úradov sa hodnotí v oblasti správy cla a daní, zvyšovania plnenia príjmov štátneho rozpočtu a výkonu kontrol v rámci colného dohľadu a daňového dozoru. Konkrétnymi ukazovateľmi sú colné a daňové príjmy CÚ, znižovanie nedoplatkov a realizovanie uskladneného tovaru. Za rok 2014 bol najúspešnejší Colný úrad Trnava, ktorý získal prevahu najmä v znižovaní nedoplatkov a porazil tak colný úrad Nitra, ktorý si najlepšie viedol v realizácii uskladneného tovaru.

Slávnostné odovzdanie putovných pohárov pre víťazný daňový aj colný úrad sa uskutočnilo dňa 20.11.2015 v Trnave. Ocenenie odovzdalo vedenie finančnej správy za účasti zamestnancov DÚ a CÚ Trnava. Slávnostné vyhlásenie výsledkov bolo súčasťou prezentačnej kampane, v rámci ktorej vedenie finančnej správy navštevuje colné úrady a informuje zamestnancov o nových informačných systémoch, ktoré sú súčasťou elektronizácie správy ciel.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 120 kB; nové okno]

(20. 11. 2015)

Archív tlačových správ