Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Colný úrad Žilina získal významné ocenenie

ŽILINA – 10.02.2020: Žilinský colný úrad bol ministrom financií a prezidentkou finančnej správy ocenený za výsledky, ktoré dosiahli jeho zamestnanci za minulý rok. V celoslovenskom hodnotení sa spomedzi 9 colných úradov najlepšie vysporiadali s plnením stanoveného plánu.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky každý rok vyhodnocuje výkony colných úradov a ten najlepší potom aj oceňuje. Tentokrát sa ním stal žilinský úrad, ktorý bol v celoslovenskom hodnotení viacerých indikátorov výkonu najúspešnejší.

Za rok 2019 úrad odviedol do štátneho rozpočtu 589 mil. eur, v ktorých bola zahrnutá DPH z dovozu tovaru, clo aj spotrebné dane. Za výborné výsledky vďačí hlavne podnikom z automobilovému, strojárskemu a elektrotechnickému priemyslu, ktorým sa minulý rok v Žilinskom kraji darilo. V oblasti spotrebných daní sa na úspechu najviac podieľali liehovarníci a distribútori pohonných hmôt a tabakových výrobkov.

Zamestnanci úradu za ostatný rok vykonali 2,8 tis. miestnych zisťovaní. Pri nich sa zameriavali na kontroly tovaru, aby sa eliminovalo riziko, že sa na trh dostanú nebezpečné a zdraviu škodlivé výrobky. Kontrolovali dodržiavanie colných a daňových predpisov, prevažne o registračných pokladniciach, kontrolných známkach na lieh a tabakové výrobky, či falzifikátoch. Napríklad pri kontrolách registračných pokladníc zistili porušovanie pravidiel až v 84%.

Na pracovisku vyclievacej pošty v Žiline zas colníkom prešlo počas roka rukami viac ako 17 tis. zásielok. V 182 prípadoch zaistili tovar, ktorý nespĺňal podmienky na to, aby sa mohol dosť k adresátom a 2,6 tis. bolo vrátených späť odosielateľom.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(10. 02. 2020)

Archív noviniek