Preskočiť na hlavný obsah

Od 1.mája s colným úradom elektronicky

KOŠICE – 24.04.2017: Colný úrad Košice pripomína širokej verejnosti, že od 1. mája finančná správa  zavádza povinnú elektronickú komunikáciu pri podávaní colných vyhlásení pri dovoze tovaru z tretích štátov. 

Elektronická komunikácia po 1.máji sa dotkne hlavne dovozcov a špedičných firiem, no výnimkou nebudú ani fanúšikovia internetových stránok tretích krajín.

Táto komunikácia  umožní  deklarantom rýchlejšie komunikovať  s colným úradom, či už sa bude jednať o samotné colné konanie, prípadne o doplnenie chýbajúcich vecí, potrebných k takémuto konaniu s colným úradom, respektíve s pobočkou colného úradu.

Aby sa mohlo komunikovať s colným úradom prostredníctvom elektronickej komunikácie, potrebná je registrácia do Centrálneho elektronického priečinka   [nové okno], kde sa nachádza registračný formulár. Obchodníci, ktorí využívajú elektronické colné konanie vo vývoze a tranzite a pri predkladaní predbežných colných vyhlásení, nemusia prechádzať opätovnou registráciou. 

Elektronické colné konanie sa nedotkne zásielok z tretích krajín objednané cez internet, ktoré na Slovensko prídu Slovenskou poštou.

Otázky k elektronickej komunikácii ako aj všetky potrebné informácie k jej realizácii sú uvedené na portáli finančnej správy www.cep.financnasprava.sk/cep/portw/cep.ui.cms/ a taktiež je ich možné získať na call centre FS č.t. 048/43 17 222.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 199 kB; nové okno]

(25. 04. 2017)

Archív noviniek