Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Akcia zameraná na odhalenie podvodov páchaných v súvislosti s predajom ojazdených vozidiel prepravených z krají n EÚ na Slovensko bez platenia DPH

Akcia zameraná na odhalenie podvodov páchaných v súvislosti s predajom ojazdených vozidiel prepravených z krajín EÚ na Slovensko bez platenia DPH

Na Slovensku sa rozmohli prípady podvodov pri necolných „dovozoch“ ojazdených vozidiel z krajín EÚ, za ktoré nebola platená DPH. Niektorí obchodníci sa špecializujú na nákup vozidiel z veľkých aukčných domov, kde je predaj vozidiel, keďže opúšťajú pôvodnú krajinu oslobodený od platenia dane z pridanej hodnoty. Práve táto DPH je v jednej krajine oslobodená a mala by byť zaplatená po uskutočnení prepravy vozidla u nás v Slovenskej republike.  

Na odhalení týchto podvodov spolupracovali špecialisti z Finančného riaditeľstva SR z Kriminálneho úradu finančnej správy a príslušníci policajného zboru, konkrétne Úrad boja proti organizovanej kriminalite, odbor Stred. 

Odhalenie podvodného konania bolo realizované pod záštitou pilotného projektu s názvom „daňová kobra“.

Na základe konkrétnych analýz boli vytypované obchodné spoločnosti, ktoré boli na Slovensku zapojené do tohto typu podvodov. Samotná realizácia prebehla v mesiaci október, kedy boli v jednom momente zahájené daňové kontroly v 13 spoločnostiach a súbežne s tým boli vykonávané inventúry v 9-tich skladoch v kamenných prevádzkach, fyzicky bolo preverených 783 automobilov. Vyhotovená fotodokumentácia automobilov k prípadu nachádzajúcich sa v prevádzkach (2 ks fotografia automobilu, 1 ks VIN na aute, 2 ks technický preukaz) obsahuje približne 4 000 fotografií. V súčasnej dobe prebieha dôsledné preverovanie všetkých aktivít kontrolovaných daňových subjektov za spolupráce so zahraničnými daňovými správami (napr. Nemecko, Rakúsko) odkiaľ sa najčastejšie vozidlá dostávali na naše územie.

Akcia bola zameraná na preverenie pôvodu dovážaných ojazdených osobných automobilov a odhalenie osobných automobilov s nelegálne zmenenou identitou alebo inou právnou závadnosťou. Hlavným cieľom spolupracujúcich zložiek však bolo odhaliť a usvedčiť tých podnikateľov ojazdených motorových vozidiel, ktorých hlavným zámerom bolo obohatenie sa na štátnom rozpočte SR formou nezaplatenia dane z pridanej hodnoty. 

Ďalším cieľom akcie bola praktická realizácia jedného z legislatívnych opatrení prijatých v oblasti zákona o DPH. Opatrenie nadobudlo účinnosť od 1. októbra 2012. Zámerom tohto legislatívneho opatrenia je potlačenie možnosti podvodných aktivít v oblasti obchodovania s ojazdenými motorovými vozidlami dovezenými zo zahraničia.

Čo je po novom pripravené pre obchodníkov s ojazdenými vozidlami? 

Po novom budú musieť takýto obchodníci viesť evidenciu dovezených motorových vozidiel do SR a predkladať ich spolu s daňovým priznaním správcovi dane (DÚ). V prípade, že tak neučinia im bude hroziť sankcia až do výšky 10.000,-EUR.

Vykonaná súčinná akcia finančnej správy a polície je výstrahou pre ostatných obchodníkov s ojazdenými autami, že to aj na tomto poli myslíme z pohľadu štátu vážne.

Odhalením takýchto špekulácií a podvodov pri ojazdených vozidlách chránime práva spotrebiteľov, ktorí veľakrát na ich nákup použijú svoje takmer celoživotné úspory. 

Odporúčania pre verejnosť:

Požadujte od predajcov ojazdených automobilov dovážaných zo zahraničia potvrdenie o zaplatení DPH za kupované vozidlo.

Dôsledne si preverte pôvod vozidla a ostatné sprievodné znaky ako VIN či údaje na technickom preukaze, servisné knižky a pod.

(08. 11. 2012)

Archív tlačových správ