Preskočiť na hlavný obsah

Odhalenie podvodov s vratkami DPH

BRATISLAVA – 10.08.2018: Colníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) zaistili v uplynulých dňoch účtovné doklady viacerých spoločností podozrivých z neoprávneného uplatnenia vratky dane z pridanej hodnoty (DPH). Tieto spoločnosti svojim nezákonným konaním spôsobili štátu škodu vo výške 300 000 eur.

Podozrenie z porušenia zákona o DPH identifikovali colníci u viacerých spoločností so sídlom v Trnave, Senici a Bratislave. Z obavy, že by mohlo dôjsť k zničeniu účtovných dokladov, preto tento týždeň účtovníctvo vo firmách zaistili. Dané spoločnosti si zrejme neoprávnene odpočítavali DPH z faktúr za dodávky rôznych stavebných prác a služieb. Faktúry vystavovala osoba, ktorá podľa vyjadrení konateľa firmy predstierala, že je zástupcom jednej zo spoločností, a to bez akéhokoľvek oprávnenia na takéto konanie. V mene tejto spoločnosti vystavovala faktúry. Jej konateľ však uviedol, že nemal žiadneho zástupcu ani splnomocnenca na uzatváranie dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Pre túto údajnú nevedomosť spoločnosť neevidovala vo svojom účtovníctve takto vystavené faktúry. Potvrdenie týchto skutočností je v štádiu preverovania. Predpokladanú škodu, ktorá vznikla takýmto konaním, odhadli pracovníci KÚFS na 250 000 eur.

Porušenia daňových predpisov sa mala dopustiť aj spoločnosť zo stredného Slovenska s prevádzkou v Považskej Bystrici. Predmetom jej činnosť je predaj textilu, obuvi a rozličného tovaru. Colníci vo firme zaistili účtovné doklady za ostatné štyri roky. Účtovné doklady sa nachádzali v účtovnej firme, ktorá zároveň prenajímala obchodné priestory podozrivej spoločnosti. Tá si mala neoprávnene odpočítavať DPH v súvislosti s nákupom a následným predajom tovaru. Ponúkala na predaj tovar prevažne z Číny, ktorý nakúpila na základe zjednodušených faktúr od obchodníkov z Bratislavy. Do účtovníctva boli zaradené aj fiktívne zjednodušené faktúry, čím sa tejto spoločnosti podarilo znižovať vlastnú daňovú povinnosť. Odhadovaný daňový únik je vyčíslený na približne 50 000 eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 201 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(10. 08. 2018)

Archív noviniek