Preskočiť na hlavný obsah

Emailové odklady daňových priznaní neplatia!

Vážení klienti,

opätovne upozorňujeme, že v  tomto roku neplatí zasielanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmu za rok 2022 na mailovú adresu podnety@financnasprava.sk .

Oznámenie o predĺžení lehoty musí byť podané najneskôr do 31.3.2023 na miestne príslušný daňový úrad (ak ho daňovník podáva v papierovej forme). Povinne elektronicky komunikujúce osoby oznamujú finančnej správe odklad elektronicky prostredníctvom portálu FS. Týka sa to FO, ktorá je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka a je registrovaná pre daň z príjmov a rovnako aj právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri. Oznámenie o predĺžení lehoty je možné podať iba na tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR, a ktoré je zverejnené na portáli finančnej správy.

(20. 03. 2023)

Archív tlačových správ