Preskočiť na hlavný obsah

Odloženie výmeny stožiarov verejného osvetlenia

MICHALOVCE – 7.12. 2020: Finančná správa odkladá avizovanú výmenu stožiarov verejného osvetlenia. Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké tak v týchto dňoch nedôjde k čiastočnému obmedzeniu premávky. Rekonštrukcia sa mala realizovať od 10. – 25.12.2020, uskutoční sa v náhradnom termíne. 

Finančná správa vychádza v ústrety svojim klientom a odsúva rekonštrukciu osvetlenia vo Vyšnom Nemeckom. Rozhodla sa tak na základe aktuálnej situácie na hraničnom priechode. Finančná správa vníma, že cestný hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod zažíva v týchto dňoch zvýšený nápor dopravcov. Rekonštrukcia by si vynútila čiastočné obmedzenia pre nákladnú dopravu v oboch smeroch, čo by malo za následok ďalšie zhoršenie momentálnej situácie. 

Príčinou dlhšej čakacej doby na hraničnom priechode je mimoriadny nárast počtu kamiónov. Tie si po vyčerpaní limitu prepravných povolení na kalendárny štvrťrok najmä v Poľsku, ale aj v Maďarsku, volia výstup z Európskej únie práve cez Slovensko v dôsledku úspor prepravných nákladov. Finančná správa si je tejto situácie vedomá, preto sa rozhodla realizáciu výmeny stožiarov verejného osvetlenia odložiť. 

Plánované práce sa tak v decembrovom termíne neuskutočnia, presúvajú na začiatok roka 2021. O náhradnom termíne realizácie týchto prác budeme včas informovať.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(07. 12. 2020)

Archív noviniek