Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Posledný mesiac na odložené dane

BRATISLAVA – 04. 09. 2017: Pre takmer 20 000 ľudí a firiem zostáva posledná šanca na podanie daňového priznania. Šesťmesačný odklad uplynie 2. októbra. Daňové priznanie treba nie len podať, ale daň aj zaplatiť.

Možnosť odložiť si daňové priznanie tento rok využilo takmer 200 000 daňovníkov. Mesačný posun (do konca apríla) oznámilo cca 3 600 daňovníkov, dvojmesačný odklad do 31. mája si zvolilo 3 500 daňovníkov. Najdlhší možný odklad v prípade príjmov len zo Slovenska využilo cca 169 000 daňovníkov, ktorí si odložili podanie daňového priznania na koniec júna.

Polročnú lehotu na odklad daňového priznania mohli využiť všetci, ktorí mali za minulý rok 2016 aj príjmy zo zdrojov v zahraničí. Takýchto daňovníkov je cca 20 000. Pripomíname, že odložený termín podania daňového priznania je zároveň termínom na zaplatenie dane. Taktiež spolu s podaním daňového priznania je do konca mesiaca možnosť poukázať vybranej neziskovej organizácií 2% (3%) z daní. Zoznam uchádzačov nájdete na portáli finančnej správy, v časti "Informačné zoznamy".

Základné údaje sú dostupné na webe finančnej správy v časti "Aktuálne: dane a clá" alebo na call centre finančnej správy 048/431 72 22.

Sankcie za nepodanie daňového priznania alebo nezaplatenie dane sú vo výške od 30 do 16 000 eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 122 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a fektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(04. 09. 2017)

Archív noviniek