Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Posledné dni na odložené daňové priznania

BRATISLAVA – 22. 09. 2015: Takmer 14 000 občanov a firiem si odložilo podanie daňového priznania na september tohto roka. Posledný deň na podanie je pre nich o deväť dní. Do 30. septembra 2015 je potrebné nielen podať daňové priznanie, ale daň aj zaplatiť.

Odklad daňového priznania mohli tento rok opäť využiť všetky firmy aj občania. V prípade príjmov len zo Slovenska si mohli podanie odložiť najviac o tri mesiace, v prípade príjmov zo zdrojov v zahraničí bola maximálna lehota na odklad šesť mesiacov. Do konca apríla (teda mesačný posun oproti termínu) využilo cca 3 800 subjektov.

Do konca mája – teda dvojmesačný odklad, si zvolilo takmer 3 700 daňovníkov. Najdlhší možný odklad, teda tri mesiace, si zvolilo takmer 125 500 daňových subjektov (ide o subjekty, ktoré mali príjem za minulý rok len zo Slovenska).

Približne 13 700 daňovníkov si odložilo podanie daňového priznania až na september 2015. Ide o občanov a firmy, ktoré mali za minulý rok príjmy aj zo zdrojov v zahraničí.

Daňové priznanie na daň z príjmu za rok 2014 podáva každý občan, ktorého príjem za minulý rok prekročil hranicu 1 901,67 eur (a nerobí mu ročné zúčtovanie zamestnávateľ). Sadzba dane je 19%. Ďalšie základné číselné údaje sú verejnosti k dispozícii na portáli finančnej správy v dokumente "Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2014".

Pre právnické osoby platí, že daňové priznanie je povinná podať každá firma bez ohľadu na výšku príjmov v roku 2014. Firmy nájdu viac informácií v dokumente "Informácia k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2014".

Pripomíname, že platitelia DPH majú povinnosť posielať daňové priznanie na daň z príjmov elektronicky.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 126 kB; nové okno]

(22. 09. 2015)

Archív noviniek