Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Odovzdané boli státisíce daňových priznaní

BRATISLAVA – 04.04.2018: Finančná správa postupne spracováva odovzdané daňové priznania k dani z príjmov za rok 2017. Desiatky tisíc daňových priznaní prišli na daňové úrady počas posledného dňa na podanie daňového priznania v riadnom termíne - elektronicky aj v papierovej forme. Úspech aj tento rok zaznamenali mobilné kancelárie, ktoré využilo viac ako 1 700 daňovníkov. Finančná správa ešte čaká na poštové zásielky, čísla preto nie sú definitívne. K polnoci 3.apríla evidovala finančná správa takmer 80% z celkového očakávaného počtu daňových priznaní.

Finančná správa úspešne zvládla posledné dni určené na podávanie daňových priznaní. Nikde na úradoch nezaznamenala problémy s organizáciou ich preberania. Klienti finančnej správy, práve naopak, pozitívne hodnotili rýchlosť vybavenia bez dlhšej čakacej doby. Aj to je dôkazom, že pripravené opatrenia (rozšírené úradné hodiny, posilnené Call centrum, dodatočné miesta na preberanie DP a mobilné kancelárie v bratislavskej Petržalke) mali zmysel.

Najviac daňových priznaní doručili podľa informácií z daňových úradov osobne na daňové úrady klienti ešte pred Veľkou nocou počas stredy a štvrtka (28.a 29.marca). Najviac daňových priznaní podali daňovníci elektronicky v stredu 28.marca – viac ako 16 000. Utorok 3.apríl bol zase najvyťaženejším dňom pre Call centrum finančnej správy. To bolo počas utorka k dispozícii klientom až do polnoci a za celý deň vybavili jeho pracovníci 1 739 mailových dopytov a 1 776 hovorov.

Pozitívne reakcie vyvolala aj možnosť podať daňové priznanie v mobilných kanceláriách na najväčšom daňovom úrade na Slovensku v bratislavskej Petržalke. Mobilné kancelárie využilo 1 722 daňovníkov (773 29.marca a 949 3.apríla). Klienti finančnej správy ocenili aj rozšírené možnosti na podanie daňových priznaní. K tradičným miestam totiž v Bratislave pribudla možnosť podať daňové priznanie v Klientskom centre na Tomášikovej ulici a v Košiciach v budove Magistrátu mesta Košice, rovnako ako ďalších viac ako 40 miestach na celom Slovensku mimo sídiel daňových úradov.

V počte odkladov daňových priznaní očakáva finančná správa rekordné čísla. Zatiaľ ich eviduje viac ako 140 000. V minulom roku ich bolo na ku koncu riadneho termínu na podanie DP doručených 93 000. Zvýšil sa aj počet elektronických podaní – kým v roku 2017 bolo elektronicky podaných daňových priznaní v riadnom termíne 167 372, v roku 2018 (za zdaňovacie obdobie roku 2017) prišlo do polnoci 3.4. (teda v riadnom termíne) finančnej správe 216 730 elektronických podaní DP.

Celkovo má finančná správa zatiaľ takmer 80% daňových priznaní v porovnaní s celkovým očakávaným počtom vychádzajúcim z minulého roka. Doručenie ďalších očakávame v najbližších dňoch a to prostredníctvom poštových zásielok.

Aktuálna štatistika zaevidovaných odovzdaných daňových priznaní k dani z príjmu:

2018
DPFO (typ A) 311 736
DPFO (typ B) 280 396
DPPO 138 948
Celkom *731 080
*stav zaevidovania k 3.4.2018 24.00 hod.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 131 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(04. 04. 2018)

Archív noviniek