Preskočiť na hlavný obsah

Nezákonná preprava odpadu

BRATISLAVA – 22.12. 2022: Vývoz, dovoz či tranzit odpadov cez územie Slovenska má jasné pravidlá. Príslušníci  finančnej správy z Colného úradu (CÚ) Bratislava zachytili koncom roka na hraničných priechodoch Jarovce-Kittsee a Čunovo-Rajka dva prípady nezákonnej cehraničnej prepravy odpadu. V obidvoch prepravujúci deklarovali dovoz čistého plastového odpadu či gumy. Kontrola však ukázala, že odpad obsahoval aj zložky, ktoré v ňom nemali čo hľadať.

Obe nákladné autá s návesom mali slovinské evidenčné čísla. Odpad však pochádzal z Talianska a smeroval do firmy v Dubnici nad Váhom, ktorá upravuje rôzne typy odpadov. Išlo spolu o 48 000 kg. Vodiči na výzvu hliadky CÚ Bratislava predložili overenú kópiu cestnej licencie a  ostatné doklady, ktoré sprevádzali túto prepravu odpadu. Príslušníci finančnej správy po fyzickej kontrole návesu však nadobudli podozrenie, že prevoz nie je v súlade s legislatívou. 

Z informácií v prepravných dokumentov vyplývalo, že predmetom dovozu na územie Slovenska je čistý plastový odpad a guma určené na zhodnotenie. Kontrola však preukázala, že to tak nie je. V návese sa medzi deklarovaným odpadom nachádzali aj rôzne iné zmesi komunálneho odpadu, textílií, ochranných tvárových rúšok a podobne. O oboch prípadoch podozrenia z nelegálnej cezhraničnej prepravy odpadu bola informovaná inšpektorka  Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), ktorá prvotné podozrenie bratislavských príslušníkov finančnej správy potvrdila. Vec si tak mohli prevziať špecialisti z enviropolície, ktorí v oboch prípadoch začali trestné stíhanie pre trestný čin neoprávneného nakladania s odpadom za protiprávnu cezhraničnú prepravu odpadu. Odpad bol tak zaistený a bude vrátený do krajiny pôvodu, teda do Talianska. 

Nelegálny dovoz odpadov je známym problémom. Vďaka prehĺbenej spolupráci finančnej správy s odborom odhaľovania nebezpečných materiálov a enviromentálnej kriminality, Národnej  centrály osobitných druhov kriminality, Prezídia policajného zboru ako aj SIŽP má Slovenská republika účinný nástroj v oblasti kontrol v dovoze odpadov na územie Slovenskej republiky z iných krajín. Envirokriminalita  je štvrtou najrozsiahlejšou medzinárodne organizovanou trestnou činnosťou na svete po obchode so zbraňami, drogami a ľuďmi, a preto je potrebné vyvinúť maximálne úsilie na jej elimináciu.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(22. 12. 2022)

Archív noviniek