Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS - 30.05.2020

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že 30.5.2020 (sobota)  bude v čase od 22:00 hod. do  00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka  produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém) a IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) z dôvodu inštalácie nových verzií systémov do prevádzky.

V čase odstávky systémov nebude možné spracovanie colných vyhlásení vrátane spracovania podaní správ pre elektronickú komunikáciu v rámci nasledovných elektronických služieb finančnej správy v oblasti colnej:

  • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“),
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit („Tranzit“, „NCTS“),
  • doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP („EKR-CEP“).

V prípade potreby prepustenia tovaru do režimu tranzit v čase odstávky môže obchodná verejnosť uplatniť:

  • havarijné postupy v zmysle povolenia pri zjednodušených postupoch
  • podanie colného vyhlásenia – elektronická príloha bude predložená na prenosnom médiu.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: helpdesk.ds@financnasprava.sk alebo prostredníctvom nášho call centra  048/ 43 17 222, voľba číslo 5.

(28. 05. 2020)

Archív tlačových správ