Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS – 22.8.2020

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že dňa 22.8.2020 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 23:30 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej, z dôvodu aktualizácie a údržby technologických zariadení, na ktorých sú prevádzkované dotknuté informačné systémy FS.

V čase odstávky systémov nebude možné spracovanie colných vyhlásení vrátane spracovania podaní správ pre elektronickú komunikáciu v rámci nasledovných elektronických služieb finančnej správy v oblasti colnej:

  • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“)
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit a ukončovanie colného režimu tranzit („Tranzit“, „NCTS“)
  • podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri dovoze a vývoze tovaru („GDS-DS“)
  • podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri tranzite („GDS-T“)
  • podávanie a prijímanie správ v rámci systému EMCS pri správe spotrebných daní („EMCS“)
  • doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP („EKR-CEP“ - doručené správy v IS CEP budú čakať na spracovanie do doby opätovného spustenia vyššie uvedených integrovaných systémov) a elektronickej podateľne pre ostatné colné služby („EKR-CIS“)

Daňové subjekty, ktoré využívajú systém EMCS majú možnosť predložiť návrh elektronického dokumentu pred plánovanou odstávkou (t. j. najskôr 7 dní pred dátumom uvedeným na dokumente ako dátum odoslania príslušného tovaru podliehajúceho spotrebnej dani) alebo počas odstávky uplatniť náhradný postup pri nedostupnom systéme v súlade so zákonmi o spotrebných daniach.

V prípade otázok k dostupnosti IS v colnej oblasti kontaktujte technický helpdesk (mobil: +421 907 702 047; e-mail: helpdesk.ds@financnasprava.sk alebo prostredníctvom nášho call centra - 048/ 43 17 222, voľba číslo 5.

Ďakujeme za pochopenie.

(19. 08. 2020)

Archív tlačových správ