Preskočiť na hlavný obsah

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS a IS CEP – 3.2.2019

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že  dňa  3.2.2019 (nedeľa)  bude  v čase od 19:00 hod. do  23:00 hod.  vykonaná plánovaná odstávka  produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej,  z dôvodu aktualizácie a údržby technologických zariadení, na ktorých sú prevádzkované dotknuté informačné systémy FS. 

V čase odstávky systémov nebude  možné spracovanie colných vyhlásení  vrátane spracovania podaní správ pre elektronickú komunikáciu v rámci nasledovných elektronických služieb FS v oblasti colnej:

  • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“)
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit a ukončovanie colného režimu tranzit ( „Tranzit“, „NCTS“)
  • podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri dovoze a vývoze tovaru ( „GDS-DS“)
  • podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri tranzite ( „GDS-T“)
  • podávanie a prijímanie správ v rámci systému EMCS pri správe spotrebných daní ( „EMCS“)
  • doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP („EKR-CEP“) a elektronickej podateľne pre ostatné colné služby („EKR-CIS“)

 V prípade potreby prepustenia tovaru v čase odstávky v režime tranzit a vývoz pri zjednodušených postupoch, je možné uplatniť havarijné postupy v zmysle vydaných povolení.

Daňové subjekty, ktoré využívajú systém EMCS majú možnosť predložiť návrh elektronického dokumentu pred plánovanou odstávkou (t. j. najskôr 7 dní pred dátumom uvedeným na dokumente ako dátum odoslania príslušného tovaru podliehajúceho spotrebnej dani) alebo počas odstávky uplatniť náhradný postup pri nedostupnom systéme v súlade so zákonmi o spotrebných daniach. 

Zároveň upozorňujeme, že v termíne od 1.2. do 3.2.2019 z dôvodu plánovaných aktivít súvisiacich s údržbou technologickej infraštruktúry všetkých informačných systémov FS, môže v nevyhnutných prípadoch dôjsť aj ku krátkodobej nedostupnosti systémov v oblasti colnej (obmedzený režim). 

V prípade otázok  k dostupnosti IS v colnej oblasti  kontaktujte technický helpdesk (mobil: +421 907 702 047; e- mail: helpdesk.cep@financnasprava.sk) alebo prostredníctvom nášho call centra  - 048/ 43 17 222, voľba číslo 5. 

Ďakujeme za pochopenie.

(30. 01. 2019)

Archív tlačových správ