Preskočiť na hlavný obsah

Plánovaná odstávka IS CEP - 23.10.2021

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že 23.10.2021 bude v čase od 22.00 hod. do 24.10.2021 v čase do 04.00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčného systému – IS CEP (Centrálny elektronický priečinok), z dôvodu realizácie aktualizácii na systémovom prostredí technologických zariadení informačného systému.

V čase odstávky IS CEP nebude možné spracovanie elektronických podaní colných vyhlásení a predbežných colných vyhlásení v režime vývoz, dovoz, tranzit, teda nebudú dostupné elektronické služby FS v colnej oblasti, pri ktorých prebieha elektronická komunikácia cez IS CEP.

Dotýka sa to nasledujúcich služieb:

  • podávanie colných vyhlásení a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“, „ePP – Poštová preprava“),
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit ( „Tranzit“, „NCTS“),
  • doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP („EKR-CEP“).

V prípade potreby prepustenia tovaru v čase odstávky - v režime vývoz, dovoz a tranzit pri zjednodušených postupoch sa uplatňujú havarijné postupy v zmysle povolenia.
V prípade potreby prepustenia tovaru v čase odstávky - v režime vývoz, dovoz pri štandardných postupoch je možné uplatniť listinnú formu podania colného vyhlásenia (elektronická príloha môže byť predložená na prenosnom médiu).
V prípade potreby prepustenia tovaru v čase odstávky - v režime tranzit je možné uplatniť podanie colného vyhlásenia – elektronická príloha bude predložená na prenosnom médiu.

V prípade otázok k dostupnosti IS CEP kontaktujte technický helpdesk (mobil: +421 907 702 047; e- mail: helpdesk.cep@financnasprava.sk) alebo prostredníctvom nášho call centra - 048/ 43 17 222, voľba číslo 5. Ďakujeme za pochopenie.

(19. 10. 2021)

Archív tlačových správ