Preskočiť na hlavný obsah

Plánovaná odstávka colných informačných systémov - 15.10.2022

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že 15.10.2022 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej, z dôvodu plánovanej realizácie nasadenia technologických zmien na infraštruktúre, na ktorej sú prevádzkované dotknuté informačné systémy finančnej správy.

V čase odstávky systémov nebude možné spracovanie colných vyhlásení vrátane spracovania podaní správ pre elektronickú komunikáciu v rámci nasledovných elektronických služieb FS SR v oblasti colnej:

  • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“, „Elektronická poštová preprava“, „eCommerce“ - Zásielky s nízkou hodnotou),
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit a ukončovanie colného režimu tranzit („Tranzit“, „NCTS“),
  • podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri dovoze a vývoze tovaru („GDS-DS“),
  • podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri tranzite („GDS-T“),
  • podávanie a prijímanie správ v rámci systému EMCS pri správe spotrebných daní („EMCS“),
  • doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronických podateľní - IS CEP („Centrálny elektronický priečinok“), eCommerce (Zásielky s nízkou hodnotou) a elektronickej podateľne pre ostatné colné služby („EKR-CIS“).

V prípade potreby prepustenia tovaru v čase odstávky v režime tranzit je možné uplatniť havarijné postupy v zmysle vydaných povolení.
Daňové subjekty, ktoré využívajú systém EMCS majú možnosť predložiť návrh elektronického dokumentu pred plánovanou odstávkou (t. j. najskôr 7 dní pred dátumom uvedeným na dokumente ako dátum odoslania príslušného tovaru podliehajúceho spotrebnej dani) alebo počas odstávky uplatniť náhradný postup pri nedostupnom systéme v súlade so zákonmi o spotrebných daniach.

V prípade otázok k dostupnosti IS v colnej oblasti kontaktujte technický helpdesk (mobil: +421 907 702 047; e- mail: helpdesk.cep@financnasprava.sk) alebo prostredníctvom nášho call centra - 048/ 43 17 222, voľba číslo 5.

Ďakujeme za pochopenie.

(11. 10. 2022)

Archív tlačových správ