Preskočiť na hlavný obsah

Odstávka systému eTax

BRATISLAVA – 16. 12. 2013: Finančná správa od dnes postupne vypína jednotlivé funkcionality systému eTax. Daňové subjekty ho v súčasnosti používajú na podávanie dopytov, registráciu pre elektronickú komunikáciu a elektronické posielanie daňových priznaní. Od nového roka starý systém eTax nahradí nový portál finančnej správy.

Podávanie otázok:
Na elektronické podávanie dopytov na finančnú správu môžu od dnes občania aj podnikatelia využívať už len emailovú adresu sluzby@financnasprava.sk. Systém eTax, ktorý slúžil na tento účel doteraz, je od pondelka 16. decembra odstavený. Na uvedenej adrese budú zamestnanci infocentra poskytovať informácie a služby v doterajšom obsahu a rozsahu. Otázky od občanov z oblastí daní a účtovníctva budú vybavovať priebežne, počas pracovných dní, až do konca kalendárneho roka. V prípade naliehavých daňových záležitostí môžu tiež občania využiť telefonickú informačnú linku finančnej správy 048/43 17 222, ktorá je dostupná počas pracovných dní od 8,00 – 16,00 hod.

Registrácia na povinnú elektronickú komunikáciu:
Podnikatelia, ktorí majú povinnosť od nového roka komunikovať s finančnou správou elektronicky sa môžu v tomto roku registrovať do 23. 12. 2013. Po tomto termíne nebude systém eTax povoľovať registráciu a autorizáciu pre elektronické služby, opätovne ju bude možné vykonať až po spustení nového portálu – teda až v roku 2014.

Podávanie daňových priznaní elektronicky:
Prostredníctvom systému eTax sa bude dať len do 27. 12. 2013. Ak chce občan či podnikateľ podávať daňové priznania aj po tomto termíne elektronicky, odporúčame mu nainštalovať si aplikáciu eDane. Tá bude fungovať nepretržite. Aplikáciu eDane bude možné používať na podávanie daňových priznaní aj v roku 2014. Prostredníctvom eDane je však možné podávať dokumenty až vtedy, keď má daňový subjekt dohodu o elektronickej komunikácii a príslušnú registráciu a autorizáciu pre elektronickú komunikáciu v systéme eTax, ktorú bude možné vykonať len do 23 12. 2013.

Zmeny súvisia s povinnou elektronickou komunikáciou, ktorá sa pre podnikateľov začína od nového roka. Od 1. januára 2014 budú len elektronicky komunikovať:

  • všetci, ktorí sú platiteľom dane z pridanej hodnoty,
  • daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  • advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  • zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 135 kB]

(16. 12. 2013)

Archív noviniek