Preskočiť na hlavný obsah

Plánovaná odstávka IS CEP a portálu eCommerce – 2.10.2021

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že  dňa  2.10.2021 (sobota) bude v čase  od 22.00 hod. do 00.00 hod. vykonaná plánovaná odstávka systému – IS CEP (Centrálny elektronický priečinok) a portálu eCommerce (portál určený pre colné konanie pre zásielky s nízkou hodnotou), z dôvodu realizácie servisného zásahu v rámci optimalizácie IS  v produkčnej prevádzke. 

V čase odstávky systémov nebude pre verejnosť dostupné  spracovanie  elektronických podaní colných vyhlásení a predbežných colných vyhlásení v režime vývoz, dovoz a tranzit, teda nebudú dostupné elektronické služby FS  v colnej oblasti, pri ktorých prebieha elektronická komunikácia cez IS CEP a portál eCommerce. 

Dotýka sa to nasledujúcich elektronických služieb:

  • podávanie colných vyhlásení v režime vývoz a dovoz a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“, „ePP – elektronická poštová preprava“)
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit ( „Tranzit“, „NCTS“)
  • doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP („EKR-CEP“)
  • podávanie a spracovanie  elektronických podaní colných vyhlásení v rámci colného konania pre zásielky s nízkou hodnotou („eCommerce“)

V prípade potreby prepustenia obchodného tovaru v čase odstávky -  v režime vývoz, dovoz a tranzit pri zjednodušených postupoch sa uplatňujú havarijné postupy v zmysle povolenia.

V prípade potreby prepustenia obchodného tovaru v čase odstávky -  v režime vývoz, dovoz pri štandardných postupoch je možné uplatniť písomnú formu podania colného vyhlásenia (elektronická príloha môže byť predložená na prenosnom médiu )

V prípade potreby prepustenia obchodného tovaru v čase odstávky -  v režime tranzit je možné uplatniť podanie colného vyhlásenia – elektronická príloha bude predložená na prenosnom médiu

V prípade otázok k dostupnosti dotknutých systémov nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: helpdesk.cep@financnasprava.sk  alebo  prostredníctvom nášho call centra  048/ 43 17 222, voľba číslo 5.    

Ďakujeme za porozumenie.

(30. 09. 2021)

Archív noviniek