Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Podnikatelia zo Žilinského kraja odviedli za minulý rok do štátneho rozpočtu pol miliardy eur

ŽILINA – 09. 01. 2017: Za uplynulý rok odviedli do štátnej kasy podnikatelia zo Žilinského kraja viac ako pol miliardy eur v podobe cla a DPH pri dovoze tovaru z tretích krajín a zo spotrebných daní. Túto čiastku vyčíslil Colný úrad v Žiline, ktorý má v správe menované platby.   

Rok 2016 je minulosťou a na začiatku januára sa už tradične bilancuje. Žilinský colný úrad hodnotil výsledky a z fiškálneho hľadiska vyčíslil sumu, ktorou prispeli podnikatelia v kraji do štátneho rozpočtu, na vyše 576 mil. eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to o 23 mil. eur viac. Najväčší podiel na tomto čísle mali príjmy z DPH pri dovoze tovaru z tretích štátov (83%), za nimi nasledovali príjmy zo spotrebných daní (16,5%) a najmenej prispeli príjmy z cla (0,5%)

Vysoký odvod DPH z dovozu tovaru z tretích štátov bol uskutočnený najmä vďaka dvom významným spoločnostiam v rozbehnutom automobilovom priemysle v žilinskom regióne, ktoré sa v rebríčku platcov tejto kategórie dostali na prvé dve priečky za kraj a na druhú a štvrtú priečku v rámci celej republiky.

U spotrebných daní dominovali výškou odvodu spotrebné dane z liehu (76%) a tabakových výrobkov (16%). Za nimi nasledovali dane z minerálneho oleja (4%) a elektrickej energie (3%).  Pivo, víno, uhlie a zemný plyn nepresiahli svojou dôležitosťou 1% podiel. Dominantným platcom spotrebných daní sa stala liehovarnícka firma z Liptovského Mikuláša, ktorá bola najlepšia nielen v našom kraji, ale aj na Slovensku. V tabakovom priemysle vynikala obchodná spoločnosť z Martina.  Odvod  spotrebnej dane z elektriny výrazne klesol, čo úrad pripisuje predovšetkým oslobodzovaniu „zelenej energie“ vyrobenej vo vodných elektrárňach a tiež získanej v procese výroby tepla z obnoviteľných zdrojov v niektorých podnikoch.

Firmy, ktoré dovážajú tovar z tretích krajín zaplatili v minulom roku clo vo výške 12,37 mil. eur, čo je oproti predchádzajúcemu roku menej o 13 %. Z tejto sumy až 9,05 mil. € smerovalo do bruselského rozpočtu EÚ. 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 204 kB; nové okno]

(09. 01. 2017)

Archív tlačových správ