Preskočiť na hlavný obsah

Do štátneho rozpočtu odviedli bratislavskí colníci 2,3 miliardy eur

BRATISLAVA – 02.02.2021: Príslušníci finančnej správy z Colného úradu (CÚ) Bratislava za rok 2020 odviedli do štátneho rozpočtu viac ako 2,3 miliardy eur. Z toho výber spotrebných daní predstavoval 1,6 miliardy, výber DPH bol na úrovni cca 662 miliónov a cla približne 5,3 milióna eur. V porovnaní s minulým rokom ide o 8-percentný pokles, na ktorom sa podpísala koronakríza. 

CÚ Bratislava je dlhé roky lídrom vo výbere cla a daní. Za colnú časť finančnej správy odviedli v minulom roku 50,4 % z celkových odvodov. Geografická poloha je najvýznamnejším faktorom, ktorý sa podieľa na postavení tohto úradu, pretože tu sídli väčšina firiem s celoslovenskou pôsobnosťou a až 30 percent všetkých daňových subjektov, ktoré podliehajú agende spotrebných daní.

V roku 2020 odviedol CÚ Bratislava do štátneho rozpočtu 2,3 miliardy eur. Výber spotrebných daní predstavoval 1,6 miliardy, DPH bola na úrovni cca 662 miliónov a clo približne 5,3 milióna eur. V porovnaní s minulým rokom ide síce o 8-percentný pokles, príčinu však treba hľadať v koronakríze, ktorá zasiahla svetovú ekonomiku.  Zo všetkých slovenských pobočiek najviac odviedla do štátneho rozpočtu bratislavská pobočka Prístav. Išlo o sumu väčšiu ako 460 miliónov eur.

Pandémia COVID-19  výrazne ovplyvnila aj chod oboch pobočiek CÚ na bratislavskom letisku M.R. Štefánika. Kým pobočka Letisko – cestovný styk vzhľadom na viac ako 82-percentný pokles počtu cestujúcich musela zredukovať v minulom roku výkon činnosti, druhá pobočka zaznamenala 21-percentný nárast objemu vybaveného leteckého nákladu, čo predstavuje 24 739 ton. Počet nákladných letov vzrástol až o 30 percent. S pomerom 29,2% dovozných colných vyhlásení prepustených na naše územie sa radí na prvé miesto medzi všetkými colnými pobočkami v rámci finančnej správy. 

Spomedzi štyroch colných poštových pobočiek v SR je tou najvyťaženejšou každoročne bratislavská. Aj tá však v minulom roku „doplatila“ na obmedzenia v súvislosti s pandémiou, čo sa prejavilo 14,5-percentným poklesom počtu zásielok  z tretích krajín predložených na colnú kontrolu. V roku 2019 evidovala viac ako 9,7 milióna zásielok, v minulom roku ich bolo okolo 8,3 milióna. Na pošte zaistili aj 105 zásielok najmä z Číny, ktoré porušovali práva duševného vlastníctva (napr. obuv, kabelky, oblečenie, hračky), ako aj 17 zásielok s novou psychoaktívnou látkou a látkou s anabolickým účinkom. 

Stanica CÚ sídliaca na bývalom hraničnom priechode Berg sa zapísala do štatistík zaistením približne 50 tisíc kusov cigariet, 35 litrami nelegálneho alkoholu či „fejkovým“ tovarom v hodnote vyše 770 tisíc eur. Prioritnou činnosťou tejto pobočky sa stali kontroly zamerané na dodržiavanie predpisov v súvislosti s prevádzkou registračných pokladníc. V roku 2020 vykonali colníci z tejto stanice 490 kontrol, pričom uložili sankcie vo výške viac ako 90 tisíc eur.

V súvislosti s výkonom daňového dozoru nad kontrolnými známkami určenými na označenie spotrebiteľských balení liehu, tabakových výrobkov a bezdymových tabakových výrobkov, oddelenie spotrebných daní CÚ Bratislava spracovalo a schválilo v minulom roku daňovým subjektom 298 objednávok kontrolných známok v celkovom počte viac ako 418 miliónov. Z toho prevažná väčšina bola určená na označenie spotrebiteľských balení cigariet.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 134 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(02. 02. 2021)

Archív noviniek